[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10


สมาชิกเข้าระบบ

 
MANU
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เพื่อนเรา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งว่าง พนักงานราชการ
ปฏิทินกิจกรรม
กระดารสนทนา
ติดต่อเรา
   

ปฏิทินกิจกรรม
<< สิงหาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
รายการกิจกรรมทั้งหมด 

 
หัวข้อกระทู้ : คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมปศุสัตว์ ทั่วประเทศ  
โดย : Thaionline1
    toppic : คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมปศุสัตว์ ทั่วประเทศ
โพสเมื่อวันที่ :
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 23:49:27   
โพสโดยคุณ
: Thaionline1
ไอพี : 223.27.234.XXX จำนวนผู้เข้าชม : 1703

คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมปศุสัตว์ ทั่วประเทศ

1. ในกรณีที่มูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรือท่าอากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักรให้ศาลใดเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ


ก. ศาลที่เป็นภูมิลำเนาของผู้เสียหายในกรณีที่ผู้เสียหายมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาราจักร


ข. ศาลทหาร


ค. ศาลแพ่ง


ง. ศาลที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ต้องหาในกรณีที่ผู้ต้องหามีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร


คำตอบ : ข้อ ค. ป.วิ.พ. มาตรา 3 (1) กำหนดให้ “เพื่อประโยชน์ในการเสนอคำฟ้อง


1. กรณีที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู่ในราชอาราจักรให้ศาลแพ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ ......”


2. ข้อใดไม่ใช่คำฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์


ก. ฟ้องบังคับให้โอนที่ดิน


ข. ฟ้องเกี่ยวกับสิทธิเก็บกิน


ค. คำฟ้องเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงโฉนด


ง. ฟ้องขับไล่ออกจากบ้านพิพาท


คำตอบ : ข้อ ค. เพราะคำฟ้องเกี่ยวกับสิทธิยึดหน่วงโฉนด ไม่ใช่คำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1428-1429/2514)


3. คำฟ้องในคดีซึ่งจำเลยมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาราจักรและมูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร ถ้าโจทก์เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้ฟ้องคดีต่อศาลต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด


ก. ศาลแพ่ง


ข. ศาลที่โจทก์มีภูมิลำเนา


ค. ศาลที่จำเลยมีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับได้ในราชอาณาจักรอยู่ในเขต


ง. ศาลที่โจทก์มีทรัพย์สินอยู่ในภูมิลำเนาอยู่ในเขต


คำตอบ : ข้อ ง. เพราะ ป.วิ.พ. มาตรา 4 ตรี กำหนดว่า “ คำฟ้องอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ทวิ ซึ่งจำเลยมิได้ภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรและมูลคดีมิได้เกิดขึ้นในราชอาราจักร ถ้าโจทก์เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาราจักร ให้เสนอต่อศาลแพ่งหรือศาลที่โจทก์มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล


คำฟ้องตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำเลยมีทรัพย์สินที่อาจถูกบังคับคดีได้อยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โจทก์จะเสนอคำฟ้องต่อศาลที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในเขตศาลก็ได้ ”


4. ในคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกเรื่องหนึ่ง ข้อเท็จจริงมีว่าผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและถึงแก่ความตายที่จังหวัดพิจิตร แต่ผู้ตายอยู่กินเป็นสามีภริยากับผู้ร้องนานถึง 20 ปี ที่จังหวัดสมุทรปราการและได้ซื้อที่ดินไว้ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วย ดังนี้ถ้าผู้ร้องจะร้องของจัดการมรดก ต้องร้องต่อศาลใดจึงจะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ


ก. ศาลจังหวัดพิจิตร


ข. ศาลจังหวัดสมุทรปราการ


ค. ศาลแพ่ง


ง. ข้อ ก และ ข ถูก


คำตอบ : ข้อ ง. เพราะแม้ผู้ตายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและถึงแก่ความตายที่จังหวัดพิจิตร แต่ผู้ตายอยู่กินเป็นสามีภริยากับผู้ร้องนานถึง 20 ปี ที่จังหวัดสมุทรปราการและได้ซื้อที่ดินไว้ที่จังหวัดสมุทรปราการด้วย แสดงว่าผู้ตายมีบ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นสถานที่อยู่อันเป็นแหล่งสำคัญอีกแหล่งหนึ่งด้วย ดังนั้น นอกจากบ้านที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ยังถือได้ว่าบ้านที่จังหวัดสุมทรปราการเป็นภูมิลำเนาเป็นภูมิลำเนาของผู้ตายอีกแห่งหนึ่งด้วย เพราะในคดีร้องขอจัดการมรดกนั้นอาจจะมีศาลที่จะยื่นคำร้องขอได้หลายศาล ( คำพิพากษาฎีกาที่ 5912/2539)


5. ต่อไปนี้ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะคดีที่เป็นคดีเดียวแต่อยู่ในเขตอำนาจศาลหลายศาลได้


ก. คดีที่มีมูลคดีเกิดขึ้นหลายท้องที่ที่อยุ่ในเขตศาลต่างกัน


ข. คดีที่มีหลายข้อหา


ค. คดีตั้งอยู่ในเขตศาลหลายศาล


ง. ไม่มีข้อถูก


คำตอบ : ข้อ ง. เพราะคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลหลายศาล ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 5 ได้แก่


1. คดีฟ้องจำเลยร่วมกันหลายคนที่มูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกัน แต่ละคนมีภูมิลำเต่างกัน


2. คดีที่มีมูลคดีเกิดขึ้นหลายท้องที่ที่อยู่ในเขตศาลต่างกัน


3. คดีที่มีหลายข้อหา


4. คดีตั้งอยู่ในเขตศาลหลายศาล


ในคดีที่มีหลายศาลมีอำนาจเหนือคดีนั้น โจทก์จะยื่นฟ้องจำเลยทุกคนต่อศาลหนึ่งศาลใดก็ได้หรือฟ้องจำเลยแต่ละคนในแต่ละเขตศาลก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติไม่มี เพราะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีโดยใช่เหตุ การยื่นฟ้องต่อศาลใดที่มีเขตอำนาจนั้นเป็นสิทธิ์ของโจทก์ จึงไม่ต้องขออนุญาตศาล และศาลที่โจทก์เสนอคำฟ้องนั้นจะเกี่ยงไปให้ฟ้องยังอีกศาลหนึ่งไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกร กรมปศุสัตว์ ทั่วประเทศ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมปศุสัตว์_
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 150 เฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบ พรบ. กฎหมายเบื้องต้น

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12172
ความคิดเห็นที่ 1 อังคาร ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 11:56:57 ไอพี : 172.104.106.231XX
โดย : ylq


ทักทาย ::sfsdfs  
 

re; louboutin shoes third, bottega set goals. cle Jerseys Clear michael kors what new orleans pelicans jerseys you michael kors bags want, air max make air max plans, oakley store go step burberry handbags by coach factory outlet step. Failure michael kors purses is juicy couture handbags not nuggets jersey terrible, terrible rolex watches is sluggish doudoune north face and levis outlet blind pursuit. coach factory outlet Mathematics fred perry is one of celine outlet the purses and handbags required ecco mens shoes subjects, mizuno so michael kors outlet online sale from the very michael kors outlet store beginning, hermes tracksuits we versace clothes must swarovski seriously nfl rams jerseys study mathematics. birkenstock taschen deutschland So, nfl jerseys how barbour jackets outlet can burberry handbags we learn vibram five fingers math? nfl chargers jerseys Now cheap oakley introduce several nike soccer shoes methods veneta for flat iron reference: nike running shoes First, atl jerseys the class nfl bears jerseys emphasis on listening, tommy hilfiger outlet after-school salvatore ferragamo review burberry outlet online in nfl texans jerseys time. The acceptance burberry handbags of nike factory outlet new knowledge, mathematical hogan sito ufficiale ability training hogan shoes mainly in the classroom, burberry outlet online so thomas sabo we louboutin shoes should omega watches pay iphone 4s cases special ray-ban sunglasses attention adidas online shop to horloges the efficiency of celtics jerseys learning within oakley black friday the class, to hollister find michael kors outlet online sale the longchamp right indiana pacers jerseys learning oakley holbrook methods. air max Follow ray ban sunglasses the rockets jerseys lessons easton bats closely nike air max 90 in class, air jordan retro and actively new york knicks jersey carry cheap true religion out ray ban the following steps in marc jacobs handbags thinking easton bats prediction, michaelkors.com compare supra shoes their air jordan own problem-solving polo ralph ideas nike store and ray ban wayfarer teachers nike air max what uhren shop are the ralph lauren outlet online differences. In salomon particular, coach black friday we nhl jerseys must ralph lauren uk seize true religion jeans outlet the chi flat iron basic nike air max knowledge hogan and air force basic burberry skills prada shoes of nike learning, air max thea after burberry outlet online class jordan retro 11 to review rolex watch without prada outlet doubt. First of true religion outlet all, before doing michael kors outlet online all kinds coach outlet of oakley exercises air max will beats by dr dre be adidas.nl the cheap oakley sunglasses knowledge sacramento kings jerseys of the teacher michael kors point air max 90 again, jordans correctly oakley sunglasses cheap grasp nfl lions jerseys the omega watches reasoning burberry outlet process timberland pas cher of nfl seahawks jerseys various hollister clothing store types cheap coach purses of hilfiger outlet formulas, oakley celebrate ray ban as polo ralph lauren much brooklyn nets as polo ralph lauren outlet possible nfl vikings jerseys without tory burch recalling the north face outlet book is polo ralph lauren outlet not north face jackets clear mens hoodies immediately cheap eyeglasses move air max 2007 the book. thunder jerseys Serious nfl giants jerseys and independent homework, diligent tommy hilfiger canada in stone island jackets thinking, supra shoes outlet in new balance store a ray ban sunglasses outlet sense, north face backpacks should swarovski canada not coach outlet online cause nfl bengals jerseys ignorance ferragamo of ferragamo shoes outlet the nfl colts jerseys learning style, rayban for nfl eagles jerseys some eyeglasses frames topics because barbour outlet store of tory burch sale their own kate spade bags ideas long champ are unclear, 76ers jerseys temporary giuseppe zanotti difficult to hollister kids solve, should nike outlet let nike free yourself ray ban uk calm nike outlet down louboutin carefully soccer jerseys analyze michael kors outlet the marc jacobs handbags subject swarovski online shop , designer handbags Try to solve nfl cowboys jerseys it yourself. In each stage givenchy of learning nfl bills jerseys to omega watches organize nike roshe run and air max pas cher summarize, timberland outlet the knowledge michael kors bags of the woolrich clearance point, new balance line, surface ralph lauren outlet intertwined puma online shop into a knowledge network, soccer shoes outlet into nfl broncos jerseys their own nfl panthers jerseys knowledge system. Second, appropriate nfl redskins jerseys to do nfl falcons jerseys more to the north face develop adidas clothings good problem solving hornets jersey habits. nike shoes To hermes belt learn coach factory online mathematics, michael kors outlet online more shoes outlet to ferragamo shoes do polo ralph lauren the topic swarovski crystal is pandora jewellery australia inevitable, adidas online shop familiar red bottom shoes with montre femme the oakley pas cher problem-solving coach factory outlet online ideas ray-ban sunglasses to grasp a michael kors outlet online variety juicy couture clothings of questions. Beginning portland trail blazers jerseys with tommy hilfiger outlet stores the ed hardy basic questions from nike roshe run the michael kors uhren beginning to the textbook exercises prevail coach outlet usa over and skechers mens shoes practice lay the the north face outlet foundation, ray bans and then find nhl jerseys some extracurricular nike jordan exercises under armour outlet to roshe help mcm backpack outlet develop ideas, pandora bracelet improve beats by dre headphones their own new balance shoes analysis, ability timberland boots to north face canada solve phoenix suns jerseys and master calvin klein outlet the valentino shoes general problem-solving cheap oakley sunglasses law. For some huarache error-prone michael kors questions, can pandora be mlb jerseys prepared nike factory with tommy hilfiger online the ralph lauren wrong prada title asics set, huaraches write clippers jerseys their reebok own nike air problem-solving ideas and longchamp handbags the converse sneakers correct adidas problem-solving giuseppe zanotti sneakers process to compare ralph lauren both dsquared2 shoes to versace find out cheap jordans their vans shoes own lakers jersey mistakes in coach outlet order nike roshe run to montblanc promptly nike free trainer 5.0 correct. In peacetime nfl dolphins jerseys to develop good mlb jerseys problem baseball jerseys solving habits. michael kors Concentrate your energies oakley vault so mbt shoes your brain ralph lauren is michael kors excited, north face your nike uk mind is dansko shoes outlet quick, mcm bags you ralph lauren uk are swarovski crystal in prada handbags the instyler best polo ralph lauren shape michael kors bags and boutique clothing you are burberry outlet online comfortable with ray ban black friday your exams. nfl patriots jerseys Practice has proved ray ban outlet that: true religion jeans women the nfl browns jerseys more critical pandora charms time, jimmy choo outlet the longchamp outlet performance oakley sunglasses cheap of true religion your polo ralph lauren outlet online performance vans habits ralph lauren outlet and no nfl 49ers jerseys difference in practice. coach factory outlet If you usually solve huarache problems ray ban outlet casually, fidget spinner carelessness, mcm handbags carelessness, nike etc., ray ban are often longchamp fully nfl chiefs jerseys exposed hollister clothing in the replica watches exam, true religion jeans outlet so burberry outlet in rolex watches peacetime longchamp black friday to coach bags friday develop nike shoes a nfl jerseys good thomas sabo habit polo ralph of solving birkenstock problems north face is very beats headphones important. adidas zx Third, michael kors handbags adjust timberland shoes the nike air max mentality, babyliss flat iron the correct michael kors outlet online treatment dre headphones of mcm bags the oakley outlet online exam. nfl jaguars jerseys First coach factory of coach bags outlet all, toronto raptors jerseys we nike roshe run should focus wholesale handbags our polo outlet online efforts on miami heat jersey three michael kors purses aspects: tommy hilfiger basic michael kors handbags knowledge, basic ray ban pas cher skills air max shoes and kate spade handbags basic wholesale handbags methods. lebron james shoes Because minnesota timberwolves jerseys most dsquared2 sale of the christian louboutin exams are bulls jersey also based nba jersey on c.c beanies outlet the oakley examination memphis grizzlies jerseys questions, burberry sale we should ralph lauren polo adjust hollister co the christian louboutin questions converse outlet that mcm backpack are converse difficult coach shop factory and cheap barbour jackets comprehensive pumas , burberry handbags Think hard, try adidas to northface get your pandora jewelry idea tommy hilfiger online shop out, louboutin shoes to adidas shoes finish prada sunglasses the oakley sunglasses questions hermes birkin should be summarized. ferragamo Adjust nfl titans jerseys their armani watches mentality, spurs jerseys so nike calm kate spade handbags at any nba jersey time, the hermes birkin bag method of orderly nike id way nfl steelers jerseys to overcome milwaukee bucks jerseys impetuous michael kors outlet emotions. Especially oakley sunglasses outlet for skechers canada myself, michael kors outlet always michael kors outlet online sale encourage vans myself, no one chrome hearts clothings can beat cheap ray ban me down ralph lauren outlet online - plein shoes down, asics gel have swarovski jewelry their birkenstock deutschland own nike free unbeatable, no fred perry polos one can utah jazz jerseys crush converse my pride. Before the jerseys from china exam rolex replica to long champ be hollister online shop prepared new balance to practice routine nfl packers jerseys questions, nike mercurial to air max 95 start their lacoste outlet own hollister co ideas, free running avoid the orlando magic jerseys test detroit pistons jersey to coach outlet store the golden state warriors premise fendi shoes of oakley standard issue ensuring the new balance correct reebok outlet rate nfl raiders jerseys to improve air jordan shoes the speed ray ban pas cher of nfl azcardinals jerseys problem-solving. For jimmy choo some nfl ravens jerseys easy fitflop shoes basic longchamp questions have twelve air yeezy points to bcbg max azria take full ralph lauren factory store score; for barbour some nfl buccaneers jerseys problems, but also cheap ray ban try nike shoes to barbour mens jackets get philipp plein clothes points, the exam iphone 5s cases must burberry learn oakley outlet to michael kors score, so that their hugo boss level of ray ban prezzi normal nike roche or pandora charms extraordinary nba jersey play. oakley Thus we skechers shoes outlet can michael kors handbags see tn requin pas cher that mavericks jerseys to louboutin shoes learn math well, omega we nfl jets jerseys have coach factory outlet online to find a suitable nfl saints jerseys learning oakley sunglasses method, bcbg max understand basketball shoes the jordan retro

washington wizards jerseys

 [ ขึ้นบน ]    

ความคิดเห็นที่ 2 อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14:41:19 ไอพี : 209.160.127.224XX
โดย : jainbin1022


ทักทาย ::jianbin1119  
 

coach outlet

mont blanc

converse outlet

canada goose uk

nike cortez

michael jordan shoes

ugg boots

polo ralph

tory burch outlet

north face uk

nike air

coach outlet online

ugg

nike air max 90

nike free

nike air max 2018

baseball bats

cheap jerseys

coach outlet

mont blanc pens

oakley sunglasses

true religion

nike free run

moncler

polo ralph

canada goose

converse shoes

coach factory outlet

canada goose outlet

nike air max

harden vol 1

ugg boots

nike shoes

adidas jeremy scott

canada goose

canada goose outlet

canada goose

coach factory outlet

coach outlet

ugg boots

nike free

ralph lauren outlet

air jordans

north face jackets

ray ban sunglasses

nike outlet

supra shoes

nike air max

cheap nfl jerseys

michael kors handbags

mac cosmetics

moncler jackets

nike air max

moncler jacka

ugg boots

canada goose jackets

jordan

ugg outlet

pandora jewelry

red bottom shoes

dolce and gabbana

ugg boots

jordans

nike huarache

red bottom shoes

jordan

manolo blahnik

nike air max plus

jordan 1

coach outlet

north face

canada goose

coach outlet

oakley sunglasses

nike air max

nike air max 2017

ray ban sunglasses

polo outlet

moncler

mlb jerseys

ugg outlet

barcelona jersey

longchamp

canada goose outlet

mizuno

pandora charms

the north face

ray ban

ugg outlet

nfl jerseys

manchester united jersey

20181.30wengdongdong

 [ ขึ้นบน ]    

ความคิดเห็นที่ 3 จันทร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 16:39:28 ไอพี : 172.94.6.69XX
โดย : xiaojun
 
 

20180723 junda

fendi handbags

ugg outlet

lacoste soldes

ray ban sunglasses

pelicans jerseys

saucony shoes

bulgari jewelry

moncler outlet

oakley sunglasses

real madrid jersey

adidas uk

christian louboutin outlet

fingerlings monkey

10 deep clothing

michael kors handbags

pandora charms

air max uk

converse shoes

louboutin shoes

canada goose jackets

grizzlies jerseys

balmain jeans

cheap nhl jerseys

canada goose outlet

yeezy boost 350

polo outlet

michael kors outlet

coach outlet

pandora charms

ray ban sunglasses

fitflops sale clearance

barcelona jersey

michael kors outlet

polo outlet

christian louboutin outlet

longchamp solde

timberwolves jerseys

tods outlet

ferragamo outlet

keen shoes

tory burch outlet

gentle monster sunglasses

jordan shoes

cheap jerseys

toms shoes

cheap jordans

true religion jeans

coach outlet

kevin durant shoes

kate spade outlet

mulberry handbags

warriors jerseys

jerseys from china

canada goose jackets

polo ralph lauren

nba jerseys

air max 95

cheap mlb jerseys

football shirts

cheap jordans

tory burch outlet

michael kors outlet

ugg boots clearance

polo ralph lauren

harden shoes

nfl jersey wholesale

canada goose outlet

ralph lauren pas cher

cheap jordans

kings jerseys

coach factory outlet

nike air force 1

hermes outlet

mulberry bags

bottega veneta outlet

hornets jerseys

michael kors outlet

cheap jordans

kate spade outlet

salomon shoes

kobe shoes

nuggets jerseys

ugg outlets

oakley sunglasses

tag heuer watches

barbour jackets

armani exchange

dc shoes

alife clothing

canada goose outlet

true religion jeans

cheap mlb jerseys

jordan 32

michael kors handbags

uggs outlet

fitflops outlet

mulberry bags

polo outlet

five fingers shoes

coach factory outlet

michael kors outlet

polo ralph lauren

gucci outlet

uggs outlet

oakley sunglasses

north face jackets

ray ban sunglasses

true religion jeans

longchamp handbags

jordan shoes

nike presto

air huarache

chelsea jersey

longchamp outlet

pandora charms

air jordan 12

air max 1

herve leger outlet

canada goose outlet

nets jerseys

nhl jerseys

celine outlet

ecco shoes

swarovski outlet

asics shoes

michael kors outlet

coach outlet

 [ ขึ้นบน ]    

ความคิดเห็นที่ 4 พุธ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:16:46 ไอพี : 69.167.29.15XX
โดย : liuchunkai
 
 

20180801lck

tory burch outlet online

ralph lauren outlet

salomon outlet

pandora charms sale clearance

mbt outlet

jordan retro

pandora charms

fitflops shoes

michael kors outlet online

coach handbags outlet

kate spade sale

jordan shoes

burberry outlet sale

canada goose jackets sale

nhl jerseys

air jordan shoes

kate spade outlet online

ugg outlet

cheap oakley sunglasses

polo ralph lauren shirts

swarovski jewelry

guess factory

coach outlet store

colts jerseys

texans jerseys

pandora charms sale clearance

kd 9

g-star jeans

michael kors outlet online

ray ban

ugg canada

coach handbags on sale

diesel jeans

ugg boots clearance

michael kors outlet online

coach outlet online

true religion jeans

true religion outlet

coach outlet

coach outlet online

coach outlet clearance

light up shoes

mcm backpacks

michael kors handbags

coach outlet online

nobis jackets

fitflops sale clearance

coach outlet online

ugg outlet

ugg boots

jordan 4

polo ralph lauren outlet

jimmy choo sunglasses

champion clothing

longchamp outlet online

adidas nmd r1

cheap oakley sunglasses

coach outlet online

barbour women jackets

pandora charms sale clearance

coach outlet

canada goose jackets

coach outlet

canada goose outlet

true religion outlet

canada goose coats

cheap jordans free shipping

polo ralph lauren shirts

nfl jerseys

nike air max 2017

michael kors uk

nike revolution

ralph lauren shirts

cheap oakley sunglasses

coach outlet online

burberry outlet online

coach factory outlet

jordan shoes

mulberry bags

kate spade outlet online

ferragamo shoes

givenchy jewelry

cheap ray ban sunglasses

pandora outlet

ferragamo shoes sale

canada goose jackets

foamposite shoes

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

moncler outlet store

lacoste polo

pandora charms sale clearance

tory burch handbags

armani exchange

nike uk store

christian louboutin pas cher

mac cosmetics

christian louboutin shoes

michael kors outlet

cheap football shirts

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet clearance

cheap basketball shoes

nike air max 97

canada goose outlet store

louboutin outlet

ugg outlet

bulgari jewelry

fitflops shoes

air more uptempo

canada goose outlet

michael kors factory outlet

cazal outlet

longchamp handbags sale

karen millen dresses

coach outlet store online

freshjive clothing

tory burch outlet online

cheap oakley sunglasses

10 deep clothing

polo ralph lauren shirts

bottega veneta outlet online

alife clothing

herve leger dresses

ugg boots clearance

cleveland cavaliers jerseys

adidas crazy

canada goose outlet

birkenstock shoes

cheap jordans

moncler coats

nike air force 1

christian louboutin shoes

polo outlet factory store

michael kors

canada goose outlet store

mulberry handbags

cheap ray ban sunglasses

hermes outlet store

pandora charms sale clearance

adidas yeezy boost

fitflops

uggs outlet

gucci outlet online

michael kors handbags

blackhawks jerseys

true religion uk

coach outlet

cheap oakley sunglasses

polo ralph lauren outlet

canada goose

pandora jewelry

coach outlet

jimmy choo shoes

ralph lauren shirts

calvin klein jeans

fitflops

coach outlet online

mont blanc pens

canada goose coats

michael kors outlet online

kobe 9 elite

adidas outlet online

pandora charms sale clearance

michael kors outlet clearance

chloe outlet

ugg outlet

kobe bryants shoes

air max 90

reebok shoes

lacoste shirts

gucci outlet online

cheap nhl jerseys

belstaff jackets

canada goose jackets outlet

swarovski uk

cheap jordan shoes

ugg boots clearance

ed hardy outlet

arcteryx jacket

polo ralph lauren outlet

air max 95

broncos jerseys

kate spade handbags

cheap ugg boots

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

kate spade sale

canada goose jackets

miu miu shoes

coach outlet

canada goose outlet store

lebron shoes

pandora charms sale clearance

fitflops sale clearance

ugg outlet

uggs outlet

bvlgari outlet

gucci outlet store

cheap jordan shoes

true religion jeans

hermes birkin bag

asics running shoes

ugg outlet

kate spade handbags

canada goose jackets

michael kors outlet online

49ers jersey

nike pegasus

cheap jordan shoes

coach outlet online

pandora charms sale clearance

mulberry handbags

ralph lauren polo

true religion outlet

supra shoes sale

uggs outlet

true religion outlet

longchamp outlet store

north face denail jacket clearance

chopard jewelry

canada goose jackets

fitflops

puma shoes

michael?kors?outlet?online

air jordan shoes

ugg outlet

uggs outlet

canada goose jackets

ugg boots

coach outlet online

polo ralph lauren

fitflops sale clearance

hermes belts

nfl jersey wholesale

true religion outlet store

coach outlet online

toms outlet

jordan shoes

polo ralph lauren outlet

prada bags

cheap ray ban sunglasses

furla handbags

canada goose outlet store

air max 2015

coach outlet online

supreme clothing uk

james harden shoes

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet

kate spade sale

cheap jordan shoes

jordan retro

cheap jordans

cheap nhl jerseys

soccer cleats

undefeated shoes

michael kors outlet online

fingerlings monkey

michael kors outlet online

air jordan shoes

moncler outlet online

louboutin shoes

christian louboutin shoes

longchamp pliage

alexander mcqueen shoes

moncler outlet

true religion outlet

links of london jewellery

nike shoes outlet

canada goose outlet store

golden state warriors

michael?kors?handbags

coach outlet online

mlb jerseys

ferragamo shoes

air max shoes

gucci bags

canada goose jackets outlet

adidas wings shoes

coach outlet store

ugg boots

fitflops sale clearance

cheap jordan shoes

van cleef arpels jewelry

uggs outlet

ralph lauren outlet

kate spade

stuart weitzman shoes

coach outlet

ecco outlet

oakley sunglasses wholesale

ferragamo shoes

cheap jerseys wholesale

nike air max 90

nike air max 90

2018 world cup jerseys

air max 90

cheap nba jerseys

jordan shoes

wellensteyn outlet

air jordan shoes

jordan 32

uggs outlet

off-white clothing

san antonio spurs

michael kors wallets for women

pandora outlet

tag heuer watches

polo outlet online

moncler jackets

oakley sunglasses uk

ralph lauren polo

longchamp solde

mulberry bags

ugg boots on sale

michael kors outlet online

brequet wathes

mont blanc outlet

bally shoes

true religion jeans sale

jordan 4

nike outlet store

coach outlet

pandora outlet

michael kors canada

air jordan shoes

kate spade sale

jordan 12

coach outlet online

nike store uk

swarovski jewellery

new balance outlet

nike roshe run

canada goose jackets outlet

uggs outlet

mulberry uk

swarovski outlet store

kate spade handbags

air max 90

burberry canada

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet online

tory burch outlet stores

dsquared2 jeans

ray ban sunglasses outlet

coach outlet

coach outlet

kate spade handbags

huf clothing

cheap soccer jerseys

adidas outlet online

nike shoes outlet

adidas store

denver broncos jersey

pandora outlet

cheap oakley sunglasses

michael kors handbags outlet

michael kors outlet clearance

harry winston jewelry

mishka snapbacks

brequet wathes

hermes outlet store

bape clothing

swarovski outlet store

jordan shoes

longchamp pas cher

manolo blahnik outlet

carrera sunglasses

true religion outlet

adidas soccer shoes

christian louboutin shoes

moncler jackets

michael kors outlet online

michael kors outlet online

nike air huarache

swarovski outlet store

coach factory outlet

ugg boots clearance

longchamp outlet

air max 90

michael kors outlet online

uggs outlet

cheap ugg boots

nike roshe run

air force 1 shoes

audemars piguet watches

cheap oakley sunglasses

malone souliers

mlb jerseys

toms outlet

stussy hoodie

air jordan shoes

ray ban sunglasses

uggs outlet

cheap oakley sunglasses

off white clothing

canada goose outlet

canada goose outlet

michael kors outlet

givenchy handbags

coach outlet store online

tory burch outlet online

michael kors outlet online

gentle monster sunglasses

nike shoes

coach canada

longchamp pliage

balenciaga shoes

tory burch outlet online

cheap jordan shoes

nike outlet online

cheap ray ban sunglasses

fred perry polo

adidas shoes

christian louboutin shoes

coach outlet online

coach outlet online

christian louboutin shoes

kd shoes

reebok shoes

prada sunglasses for women

air jordan retro

coach outlet online

cheap jerseys wholesale

christian louboutin shoes

ravens jerseys

cheap nba jerseys

ralph lauren uk

christian louboutin shoes

air max shoes

pandora charms

prada shoes for men

michael kors outlet online

oakley sunglasses wholesale

tory burch outlet online

mulberry outlet,mulberry handbags outlet

nfl jerseys

michael kors outlet online

pandora outlet

michael kors outlet

bcbg dresses

cheap ray ban sunglasses

michael kors outlet online

tods outlet online

kevin durant jerseys

true religion outlet

kate spade sale

canada goose outlet store

michael kors bags

fendi handbags

uggs outlet

true religion jeans

ralph lauren outlet

uggs outlet

polo ralph lauren

cartier bracelet

gucci outlet online

ralph lauren outlet

canada goose outlet store

louboutin shoes

under armour outlet

ferragamo shoes

fila sneakers

nike air max

jordan 3

canada goose outlet store

basketball jerseys

kobe shoes

ralph lauren polo

ugg outlet

michael kors outlet online

yeezy boost 350

ugg outlet stores

canada goose jackets

chrome hearts online store

uggs outlet

james harden jerseys

true religion outlet

canada goose jackets

nike factory store

birkenstock shoes

kd 10 elite

cheap oakley sunglasses

football shirts

michael kors outlet

vans sneakers

suicoke sandals

kyrie 4

tory burch outlet online

mulberry handbags

ferragamo shoes

marc jacobs sale

mulberry handbags sale

isabel marant outlet

giuseppe zanotti shoes

longchamp handbags

yeezy boost

canada goose jackets

supreme t shirts

valentino shoes

ralph lauren outlet

isabel marant shoes

snapbacks wholesale

cheap jordans for sale

canada goose jackets

nike shoes outlet

chloe sunglassess

christian louboutin shoes

nike air huarache

ray ban sunglasses outlet

kevin durant shoes

ralph lauren outlet

adidas nmd runner

mbt

prada outlet online

canada goose outlet store

cheap nba jerseys

burberry outlet store

canada goose outlet store

nike blazer pas cher

a bathing ape

nike air max 1

longchamp bags

michael kors outlet online

coach outlet

true religion jeans

michael kors outlet online

polo ralph lauren outlet

michael kors outlet clearance

true religion outlet uk

canada goose outlet store

 [ ขึ้นบน ]    

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อ
สมาชิก login ไม่ต้องกรอก

Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge         Contact us     Admin
ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารผู้สมัครสอบข้ารชการและพนักงานราชการ @ Copyrights 2009-2012  www.rd.siamasr.com All rights reserved

ติดต่อ สนับสนุนเว็บ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บ # E-mail : lamon1200@gmail.com tel.085-009-3603
By sadjapong sabsupanimit